Zmiana Traktowania Zobowiązań Publicznoprawnych

art

Dodany: 2019-12-10 Kategoria: Inne

Zmiana traktowania zobowiązań publicznoprawnych . Regulacja instytucji zażalenia. Niewypłacalność dłużnika nie musi przewodzić wyłącznie do jego upadłości. Szansą na przywrócenie dłużnikowi zdolności do realizowania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją są postępowania restrukturyzacyjne. Prawo upadłościowe a prawo egzekucyjne studium przypadków Czy lata obowiązywania Prawa upadłościowego - doprowadziły do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w zakresie wpływu postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne? Obrona zarządu vs przedawnienie roszczeń. Nowela Kodeksu cywilnego dodatkowo Kodeksu postępowania cywilnego, skraca podstawowy termin przedawnienia długów z do lat. Nowe przepisy przewidują też, że w kwestiach przeciw konsumentom sąd będzie z urzędu badał, czy doszło do przedawnienia czy nie. Postępowanie przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności albo są przedtem niewypłacalni. Co do zasady zarząd nadal restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa w kryzysie będzie restrukturyzacja przedsiębiorstwa na przykładzie firmy w ręku przedsiębiorcy, będzie lecz pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli. Dłużnik będzie mógł uzyskać ochronę przed egzekucjami. Czy Prawo upadłościowe doprowadziło do wykształcenia zgodnych i powszechnych praktyk w obszarze wpływu postępowania upadłościowego na postępowania egzekucyjne? Czy koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, co się tyczy którego ogłoszono upadłość, powinny być zgłoszone na listę wierzytelności? Czy zaawansowanie postępowania egzekucyjnego wpływa na rodzaj skutków jakie wywołuje ogłoszenia upadłości na proces egzekucyjne? Zasady ogólne postępowania po ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenie wierzytelności. Lista wierzytelności. Likwidacja masy upadłości. Oszukańcze i nie oszukańcze bankructwo. Pozycja prawna wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w Prawie upadłościowym. Możliwość zabezpieczenia wierzytelności prawem rzeczowym stanowi fundamentalną regułę polskiego systemu prawnego. Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne modyfikują tę zasadę a praktyka stosowania prawa nie daje jednoznacznych odpowiedzi na pytania. Czym są koszty likwidacji przedmiotu zabezpieczenia również inne koszty postępowania upadłościowego zaspakajane z kwoty uzyskanej z likwidacji przedmiotu zabezpieczenia jakże wyliczyć % części sumy uzyskanej z likwidacji? Jak wygląda praktyka stosowania przepisów o bezskuteczności zabezpieczeń w upadłości i restrukturyzacji? Jakie uprawnienia przysługują w postępowaniu upadłościowym wierzycielowi rzeczowemu? Postępowania restrukturyzacyjne. Postępowanie o zatwierdzenie układu. Przyspieszone postępowanie układowe. Postępowanie układowe. Postępowanie sanacyjne. Zbieg wniosku upadłościowego i wniosku restrukturyzacyjnego. Czy wniosek o wszczęcie postępowania układowego albo upadłościowego to wystarczająca ochrona na rzecz członka zarządu. Czy złożenie wniosku o upadłość przez osobę trzecią zwalnia członków zarządu z odpowiedzialności? Dla kogo Zarząd Radcowie prawni Właściciele pracownicy managerska i kierownicza komornicy sądowni.

Komentarze: 1


noavatar.png
Piotr Walczak Vademecum sekretarza 2020-05-02

Dobra strona! Naprawdę kocham, jak to proste na moje oczy i dane są dobrze napisane. Zastanawiam się, jak mogę zostać powiadomiony o każdym nowym postie. Subskrybowałem Twoje RSS, które muszą zrobić sztuczkę! Miłego dnia!